Korjausrakentaminen

Vastuullisempia remontteja Catevan tapaan

9.2.2021

Uudistaminen vanhaa kunnioittaen, energiatehokkuuden edistäminen, laadukkaat ja ympäristöystävälliset materiaalit, huolellinen kierrättäminen sekä ensiluokkainen työturvallisuus ovat vastuullisuustekoja kiinteistökorjausyhtiö Catevan arjessa.


Cateva tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman kiinteistökorjauksen ja rakentamisen palveluja. Yksikönpäällikkö Pasi Rytkönen kertoo, että vastuullisuus ohjaa nykypäivänä yhä useamman remonttiasiakkaan valintoja. Hänen mukaansa rakennusten remontointi ja korjausvelan purkaminen voidaan nähdä vastuullisena toimintana jo ylipäätään.

– Kun asioita tehdään oikein ja oikea-aikaisesti, voidaan kiinteistön olemassa olevista rakenteista ottaa kaikki hyöty irti. Toki asiaa tulee aina lähestyä pidemmän aikajänteen kokonaiskustannukset huomioiden. Kun vanhan säilyttäminen ja faktoihin pohjautuva uudistaminen ovat tasapainossa, voidaan puhua vastuullisesta tekemisestä, Pasi muotoilee.

Catevan remonttiprojektit lähtevät poikkeuksetta liikkeelle huolellisesta tarvekartoituksesta ja suunnittelusta, vanhoissa kohteissa ensimmäisten tehtävien listalla on aina myös haitta-ainekartoitus.

– Se on ensisijaisen tärkeä turvallisuustekijä paitsi purkua myös projektin myöhempiä vaiheita ajatellen. Meillä koko työprosessi kirjataan ja myös valokuvataan aina huolellisesti.

Dokumentoinnin merkitys korostuu etenkin iäkkäämmissä kohteissa, joiden rakentamisen aikaan työnlaatu ja käytetyt materiaalit ovat olleet monesti melko kirjavia.

– Kun dokumentointi tehdään kokonaisvaltaisesti, ja kun työn tilaaja pidetään jatkuvasti kartalla projektin edistymisestä, se hyödyttää tekijää ja tilaajaa sekä mahdollisia jatkoprojekteja, Pasi toteaa.

Energiansäästö tähtäimessä yhä useammin

Kiinteistöjen energiatehokkuus on julkisessa keskustelussa pinnalla harva se päivä. Asiasta huolehtiminen on järkevää niin kiinteistön käyttökustannusten kuin niiden aiheuttaman ympäristökuormituksen kannalta. Catevalla energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien hankkeiden ensimmäiset askeleet otetaan tyypillisesti kylmemmän kauden koittaessa.

– Kiinteistöjen tiiveyttä parantavat energiaremontit käynnistyvät monesti lämpökamerakuvauksilla, joita me teemme paljon. Syksy ja talvi ovat luonnollisesti niitä oikeita ajankohtia näille remonttia alustaville tutkimuksille.

Lämpökamerakuvausten jälkeen Cateva tekee taloyhtiölle tai isännöitsijälle ehdotuksen, minkälaisia toimenpiteitä kohteen energiatehokkuuden parantaminen edellyttäisi.

– Tutkittuun tietoon pohjautuvat korjaussuunnitelmat antavat tilaajalle hyvät lähtökohdat hankkeen eteenpäin viemiseksi. Me olemme asiakkaamme tukena ja selitämme, miksi mitäkin kannattaa tehdä esimerkiksi juuri energian säästämistä ajatellen. Me emme myy myydäksemme, vaan perustelemme asiat vahvaan asiantuntijuuteen nojaten. Kiinteistön aitoihin kunnossapitotarpeisiin vastaaminen ja asiakkaan tyytyväisyys ovat meidän tärkeimpiä tavoitteitamme, Pasi painottaa.

Turvallista tekemistä

Kun puhutaan vastuullisesta rakentamisesta, nousee keskusteluun useimmiten myös työturvallisuus. Catevalla tekemisen turvallisuus on periaate, josta ei luisteta.

– Meillä työturvallisuus lähtee perusteellisesta perehdyttämisestä. Kun uusi henkilö tulee taloon, hänet koulutetaan hyvin turvalliseen tekemiseen ihan yksittäisistä työkaluista lähtien. Myös vanhalle henkilöstölle pidetään erilaisia koulutuksia säännöllisesti. Siten asiat saadaan pysymään jatkuvasti paremmin mielissä myös siellä arjen työmailla aherrettaessa.

Henkilösuojauksesta huolehditaan Catevalla säännönmukaisesti ja perusteellisesti, tietyissä tilanteissa jopa tehokkaammalla tasolla kuin viralliset säädökset edellyttävät.

– Meillä esimerkiksi tavallisia purkutöitä tekevät henkilöt suojataan asbestitöiden vaatimusten mukaan. Tavoitteemme on yksiselitteinen, nolla tapaturmaa. Aina jos työmaan turvallisuudessa havaitaan puutteita, niihin puututaan välittömästi, Pasi kertoo.

Laadukkaita materiaaleja ja vastuullista kierrättämistä

Catevan rakentamisen vastuullisuusperiaatteet näkyvät myös käytetyissä materiaaleissa, tarvikkeissa ja aineissa. Pasi kertoo yhtiön hyödyntävän runsaasti tavallisista rautakaupoista saatavia tuotteita.

– Ne ovat luotettavia niin turvallisuudeltaan kuin laadultaan. Monet tuotteet ovat CE-merkittyjä, eli ne on tarkistettu ja ne täyttävät EU-direktiivien säädökset ja määräykset. Lisäksi suosimme tiettyjen tunnettujen valmistajien tuoteperheitä, joiden tiedämme olevan laadukkaita. Hyvä esimerkki on kotimaisen Teknoksen maalit ja pinnoitteet, joista monille on myönnetty Joutsenmerkki, Allergiatunnus sekä M1-päästöluokitusmerkintä.

Remonteissa syntyvät jätteet lajitellaan määräysten mukaisesti ja kuljetetaan edelleen käsiteltäviksi asianmukaisiin paikkoihin.

– Ensimmäinen sorttaus tehdään jo työmaalla, eli esimerkiksi puu-, metalli- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet lajitellaan omiin jakeisiinsa. Työmaalta jätteet kuljetetaan jätelajittelupisteisiin, joissa jokainen jae löytää oikean paikkansa. Erityiskäsittelyä vaativat ainekset kuten raskasmetalleja sisältävät jätteet me kuljetamme kierrätyslaitokselle. Me huolehdimme projektiemme ympäristövastuullisudesta aina loppuun asti, Pasi summaa.

Remonttitarpeita? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten edetään.

Lue myös

Sähköautojen latausasemat yleistyvät

Lue lisää

Pakkanen haastaa putket

Lue lisää
Talven vahingot

Miten estää talven aiheuttamia vahinkoja?

Lue lisää
Paloturvallisuus

Paloturvallisuus on taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyötä

Lue lisää

Vesivahinko vaatii ripeää toimintaa

Lue lisää

Fiksulla valaistuksella turvallisempi piha

Lue lisää
Säästetään energiaa

Lämmityskausi on alkanut – säästetään energiaa yhdessä!

Lue lisää

Taloyhtiöt täysillä mukaan energiansäästötalkoisiin!

Lue lisää

Cateva on nyt auktorisoitu vahinkoalan toimija

Lue lisää
Kuuman kesä viilennysvinkit

Kuuman kesän viilennysvinkit

Lue lisää

Jo joutui armas aika suvipihojen!

Lue lisää

Vahinko ei ole toivottu vieras

Lue lisää

Vinkit energiatehokkaampaan jouluun

Lue lisää

Syystalkoot suunnitteilla – nappaa vinkit!

Lue lisää

Apua tukkeutuneeseen viemäriin

Lue lisää

Imuautotiimi antaa tukoksille kyytiä 200 baarin paineella

Lue lisää

Korjauta asfaltin vauriot ajoissa

Lue lisää

Vinkit kevään talkoisiin

Lue lisää

Neljä neuvoa sujuvampaan ja vastuullisempaan remontointiin

Lue lisää

Taloyhtiön kerhotilasta etätyöpisteeksi – asukkaat arvostavat muunneltavuutta

Lue lisää
Asfaltointi

Liikenneturvallista viikkoa ja loistavaa syksyä

Lue lisää

Hyvää sisäilmaa kelillä kuin kelillä

Lue lisää

Avustuksilla helpotusta korjaustöiden kustannuksiin

Lue lisää

Cateva ja Kotikatu uuteen omistukseen

Lue lisää

Suunnittele ja tiedota – remontin onnistumisen kulmakivet

Lue lisää

Taloyhtiöt valmiina sähköautojen tuloon?

Lue lisää

Kun homma menee putkeen

Lue lisää

Työturvallisuus on tekoja arjessa

Lue lisää

Valmistele ensin, remontoi sitten

Lue lisää

Varaudumme koronaviruksen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin

Lue lisää

Väestönsuoja tuo turvaa

Lue lisää

Korjausrakentaminen on asiakaspalvelutyötä

Lue lisää

Jouluvinkkikimara energiatehokkaampaan ja turvallisempaan jouluun

Lue lisää

Puitteet työn onnistumiselle kohdillaan

Lue lisää

Kotikadun kasvu jatkuu

Lue lisää
Talomestari

Talomestari-palvelu tukee isännöitsijän työtä

Lue lisää
L & S Huoltokeskus

Lahtelainen L & S Huoltokeskus Oy osaksi Kotikatua

Lue lisää
Kasvua paikallisuutta vaalien

Kasvua paikallisuutta vaalien

Lue lisää
Taiga Linnanmäki

Cateva mukana Linnanmäen uuden vuoristoradan rakentamisessa

Lue lisää