Vastuullisempia remontteja Catevan tapaan

Uudistaminen vanhaa kunnioittaen, energiatehokkuuden edistäminen, laadukkaat ja ympäristöystävälliset materiaalit, huolellinen kierrättäminen sekä ensiluokkainen työturvallisuus ovat vastuullisuustekoja kiinteistökorjausyhtiö Catevan arjessa.


Cateva tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman kiinteistökorjauksen ja rakentamisen palveluja. Yksikönpäällikkö Pasi Rytkönen kertoo, että vastuullisuus ohjaa nykypäivänä yhä useamman remonttiasiakkaan valintoja. Hänen mukaansa rakennusten remontointi ja korjausvelan purkaminen voidaan nähdä vastuullisena toimintana jo ylipäätään.

– Kun asioita tehdään oikein ja oikea-aikaisesti, voidaan kiinteistön olemassa olevista rakenteista ottaa kaikki hyöty irti. Toki asiaa tulee aina lähestyä pidemmän aikajänteen kokonaiskustannukset huomioiden. Kun vanhan säilyttäminen ja faktoihin pohjautuva uudistaminen ovat tasapainossa, voidaan puhua vastuullisesta tekemisestä, Pasi muotoilee.

Catevan remonttiprojektit lähtevät poikkeuksetta liikkeelle huolellisesta tarvekartoituksesta ja suunnittelusta, vanhoissa kohteissa ensimmäisten tehtävien listalla on aina myös haitta-ainekartoitus.

– Se on ensisijaisen tärkeä turvallisuustekijä paitsi purkua myös projektin myöhempiä vaiheita ajatellen. Meillä koko työprosessi kirjataan ja myös valokuvataan aina huolellisesti.

Dokumentoinnin merkitys korostuu etenkin iäkkäämmissä kohteissa, joiden rakentamisen aikaan työnlaatu ja käytetyt materiaalit ovat olleet monesti melko kirjavia.

– Kun dokumentointi tehdään kokonaisvaltaisesti, ja kun työn tilaaja pidetään jatkuvasti kartalla projektin edistymisestä, se hyödyttää tekijää ja tilaajaa sekä mahdollisia jatkoprojekteja, Pasi toteaa.

Energiansäästö tähtäimessä yhä useammin

Kiinteistöjen energiatehokkuus on julkisessa keskustelussa pinnalla harva se päivä. Asiasta huolehtiminen on järkevää niin kiinteistön käyttökustannusten kuin niiden aiheuttaman ympäristökuormituksen kannalta. Catevalla energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien hankkeiden ensimmäiset askeleet otetaan tyypillisesti kylmemmän kauden koittaessa.

– Kiinteistöjen tiiveyttä parantavat energiaremontit käynnistyvät monesti lämpökamerakuvauksilla, joita me teemme paljon. Syksy ja talvi ovat luonnollisesti niitä oikeita ajankohtia näille remonttia alustaville tutkimuksille.

Lämpökamerakuvausten jälkeen Cateva tekee taloyhtiölle tai isännöitsijälle ehdotuksen, minkälaisia toimenpiteitä kohteen energiatehokkuuden parantaminen edellyttäisi.

– Tutkittuun tietoon pohjautuvat korjaussuunnitelmat antavat tilaajalle hyvät lähtökohdat hankkeen eteenpäin viemiseksi. Me olemme asiakkaamme tukena ja selitämme, miksi mitäkin kannattaa tehdä esimerkiksi juuri energian säästämistä ajatellen. Me emme myy myydäksemme, vaan perustelemme asiat vahvaan asiantuntijuuteen nojaten. Kiinteistön aitoihin kunnossapitotarpeisiin vastaaminen ja asiakkaan tyytyväisyys ovat meidän tärkeimpiä tavoitteitamme, Pasi painottaa.

Turvallista tekemistä

Kun puhutaan vastuullisesta rakentamisesta, nousee keskusteluun useimmiten myös työturvallisuus. Catevalla tekemisen turvallisuus on periaate, josta ei luisteta.

– Meillä työturvallisuus lähtee perusteellisesta perehdyttämisestä. Kun uusi henkilö tulee taloon, hänet koulutetaan hyvin turvalliseen tekemiseen ihan yksittäisistä työkaluista lähtien. Myös vanhalle henkilöstölle pidetään erilaisia koulutuksia säännöllisesti. Siten asiat saadaan pysymään jatkuvasti paremmin mielissä myös siellä arjen työmailla aherrettaessa.

Henkilösuojauksesta huolehditaan Catevalla säännönmukaisesti ja perusteellisesti, tietyissä tilanteissa jopa tehokkaammalla tasolla kuin viralliset säädökset edellyttävät.

– Meillä esimerkiksi tavallisia purkutöitä tekevät henkilöt suojataan asbestitöiden vaatimusten mukaan. Tavoitteemme on yksiselitteinen, nolla tapaturmaa. Aina jos työmaan turvallisuudessa havaitaan puutteita, niihin puututaan välittömästi, Pasi kertoo.

Laadukkaita materiaaleja ja vastuullista kierrättämistä

Catevan rakentamisen vastuullisuusperiaatteet näkyvät myös käytetyissä materiaaleissa, tarvikkeissa ja aineissa. Pasi kertoo yhtiön hyödyntävän runsaasti tavallisista rautakaupoista saatavia tuotteita.

– Ne ovat luotettavia niin turvallisuudeltaan kuin laadultaan. Monet tuotteet ovat CE-merkittyjä, eli ne on tarkistettu ja ne täyttävät EU-direktiivien säädökset ja määräykset. Lisäksi suosimme tiettyjen tunnettujen valmistajien tuoteperheitä, joiden tiedämme olevan laadukkaita. Hyvä esimerkki on kotimaisen Teknoksen maalit ja pinnoitteet, joista monille on myönnetty Joutsenmerkki, Allergiatunnus sekä M1-päästöluokitusmerkintä.

Remonteissa syntyvät jätteet lajitellaan määräysten mukaisesti ja kuljetetaan edelleen käsiteltäviksi asianmukaisiin paikkoihin.

– Ensimmäinen sorttaus tehdään jo työmaalla, eli esimerkiksi puu-, metalli- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet lajitellaan omiin jakeisiinsa. Työmaalta jätteet kuljetetaan jätelajittelupisteisiin, joissa jokainen jae löytää oikean paikkansa. Erityiskäsittelyä vaativat ainekset kuten raskasmetalleja sisältävät jätteet me kuljetamme kierrätyslaitokselle. Me huolehdimme projektiemme ympäristövastuullisudesta aina loppuun asti, Pasi summaa.

Remonttitarpeita? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten edetään.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot