Sähköautojen latausasemat yleistyvät

Sähkö- ja hybridiautojen määrä kasvaa koko ajan. Samalla niiden latausasemia tarvitaan lisää ja asia puhuttaa monissa taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa. Laki velvoittaa taloyhtiöitä latausasemavalmiuden rakentamiseen tietyissä tapauksissa. Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA myöntää hankkeisiin tukea myös vuonna 2023.


Yhtiökokousaika koittaa taloyhtiöissä vuoden edetessä ja selvää on, että kevät ja kesä ovat taloyhtiöissä erilaisten pihatöiden aikaa. Yhdessä yhtiössä ehostetaan istutuksia ja nurmikkoa, toisessa on tiedossa esimerkiksi hulevesijärjestelmän uudistustyöt. Pihatöiden yhteydessä on syytä miettiä myös sähköautojen latauspisteisiin liittyvät asiat.

– Kun latausaseman perustaminen tehdään tai sen perustamiseen lähitulevaisuudessa varaudutaan yhtä aikaa muiden pihatöiden kanssa, voidaan säästää kustannuksissa muun muassa kaivuutöiden osalta. Eli kun piha on auki, kannattaa ehdottomasti lisätä kaivantoon mukaan muutama ylimääräinen putki tai kaapeli latausasemia ajatellen, Catevan toimitusjohtaja Markku Sevón vinkkaa.

Uusi laki velvoittaa latauspistevalmiuteen korjaustöiden yhteydessä

Sähköautojen latausasemien perustamista hoputetaan Suomessa nyt myös lakisääteisesti. Lain mukaiset velvoitteet koskevat taloyhtiöitä, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Kyse on latauspistevalmiudesta, sillä velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö.

– Taloyhtiöiden pitää jatkossa asentaa suuren korjauksen yhteydessä latauspistevalmius jokaiselle parkkipaikalle, kun remontti ulottuu myös pysäköintialueelle tai sen sähköjärjestelmiin. Tällaisia suuria korjauksia ovat lain mukaan esimerkiksi hankkeet, joihin kuuluu julkisivun remontointi, ikkunoiden uusiminen sekä yhden tai useamman teknisen järjestelmän korjaus, Markku mainitsee.

Monta tapaa toteuttaa – turvallisuus muistettava

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspiste voidaan toteuttaa taloyhtiöön monella eri tavalla. Kaikkein yksinkertaisin ja kustannuksiltaan edullisin tapa on muuntaa osa olemassa olevista autojen lämmitystolpista myös latauskäyttöön soveltuviksi tolpiksi.

– On hyvä pitää mielessä, että auton moottorin lämmittämiseen tarkoitettuja pistoketolppia ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu sähköautojen lataamiseen. Uusissa älytolpissa olevien energiamittareiden avulla latauksen kustannukset voidaan kohdentaa oikein ja lataus on muutenkin turvallista ja tarkoituksenmukaista, Markku sanoo.

Jos taloyhtiössä ilmenee suurempaa ja jatkuvampaa tarvetta sähköautojen lataamiseen, on paras vaihtoehto perustaa latausasema.

– Asemia on saatavilla eri tehoisia ja erilaisille automäärille. Suuritehoisella latausasemalla lataus on huomattavasti nopeampaa ja mutkattomampaa, Markku jatkaa.

Olipa taloyhtiön lataustapavalinta minkälainen tahansa, on sen toteuttamisen ja itse latauksen tärkeimpänä lähtökohtana oltava aina turvallisuus. Myös Turvallisuus -ja kemikaalivirasto Tukes on ohjeistanut kiinnittämään asiaan huomiota.

Tarvekartoitus, suunnittelu, toteutus

Käytännössä latauspiste- tai -asemahanke lähtee taloyhtiössä liikkeelle tarvekartoituksesta: hallituksen ja asukkaiden on hyvä miettiä, minkälainen tarve omassa taloyhtiössä on sähköajoneuvojen lataukselle nyt ja esimerkiksi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

– Tarvekartoituksen jälkeen tulee selvittää asiantuntijan avustuksella muun muassa kiinteistön sähköverkon huipputeho. Se sanelee tietyt suuntaviivat projektin etenemiselle. Uudemmissa kiinteistöissä on usein paremmat valmiudet latausaseman tai latauspisteiden asentamista ajatellen, mutta kyllä latausmahdollisuus saadaan järjestettyä kaikkiin kiinteistöihin. Modernit latausasemat ovat ominaisuuksiltaan älykkäitä, eli ne osaavat esimerkiksi jakaa latauksesta aiheutuvaa kuormitusta taloyhtiön sähköverkon kapasiteetin ja ladattavien ajoneuvojen lukumäärän mukaan, toteaa Markku.

Kun latausaseman perustamista suunnitellaan, nousee keskusteluihin nopeasti myös kustannusten jakautuminen. Markun mukaan tilanne on verrattavissa hissiremonttiin.

– Tällaisten hankkeiden kustannukset jaetaan taloyhtiöissä tavallisesti kaikkien osakkaiden kesken, koska taloyhtiö yleensä omistaa myös autopaikat. Yhtiöjärjestys kuitenkin määrittelee asian, eli se pitää ottaa tässä huomioon. Fiksusti toteutettu sähköautojen latausmahdollisuus on tulevaisuudessa varmasti vetovoimatekijä myös uusia asukkaita ajatellen, eli se on siinä mielessä kannattava investointi koko yhtiön näkökulmasta, Markku mainitsee.

ARA tukee taloyhtiöiden latausasemainvestointeja

Latausasemahankkeiden budjetointia pohdittaessa kannattaa pitää mielessä Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARAn myöntämät avustukset. Niiden tarkoituksena on edistää sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt kuten taloyhtiöt tai vuokrataloyhteisöt tai niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustusta voi hakea verkossa ja sitä voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Edellytyksenä ARA:n avustuksen saamiselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle.

Cateva palvelee avaimet käteen -mallilla

Kaikenlaisiin kiinteistökorjauksiin erikoistunut Cateva toimittaa taloyhtiöihin niin älytolpat kuin kattavamman palvelun latausasemat.

– Jos hallituksen kokouksessa tai kevään yhtiökokouksissa nousee tämä asia esille, niin meihin sopii ottaa heti yhteyttä. Teemme mielellämme tarjouksen erilaisista asennusvaihtoehdoista ja palvelemme avaimet käteen -mallilla, Markku lupaa.

Lue lisää Catevan tarjoamista sähköautojen latauspisteiden asennuspalveluista tästä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot