Talomestari-palvelu tukee isännöitsijän työtä

Talomestari on Kotikadun uusi palvelu matkalla kohti suunnitelmallisempaa ja kustannustehokkaampaa kiinteistönhoitoa. Palvelusta hyötyvät isännöitsijöiden ohella myös taloyhtiön hallitus, asukkaat ja osakkaat. Catevan ammattilaiset ovat mukana palvelua tuottamassa.


”Olemme tehneet vuosikymmeniä tiivistä yhteistyötä isännöitsijöiden kanssa eli voidaan sanoa, että meillä on hyvä käsitys heidän kiireisestä arjestaan: kiinteistömassat ovat suuria, kumppani- ja urakoitsijaverkostot hajanaisia sekä arki täynnä yllätyksiä,” Kotikadun toimitusjohtaja Jussi Niemelä sanoo.

”Uusi palvelumme tukee isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen työtä. Sen tärkeimpänä tavoitteena on ennakoida korjaustoimenpiteitä ja karsia yllätykset minimiin. Me tarjoamme ikään kuin ylimääräisen asiantuntijasilmäparin isännöitsijän avuksi. Kun erilaisiin korjaustoimenpiteisiin voidaan varautua mahdollisimman hyvin ennalta, saadaan aikaan myös kustannussäästöjä ja tuetaan samalla asumisen jatkuvuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta,” Jussi jatkaa.

Maltillinen investointi – merkittävä hyöty

Käytännössä Talomestari-palvelu käynnistyy rakennus- ja talotekniikan ammattilaisen tekemällä kiinteistökierroksella, jossa havainnoidaan laajasti kiinteistön kunnossapitoon, energiansäästöön, talotekniikkaan sekä asumisviihtyisyyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tarpeita.

”Kierroksen jälkeen laaditaan Talomestari-suunnitelma, joka luovutetaan tilaajalle. Suunnitelmaan sisältyy paitsi selitteet havainnoista myös korjaustoimenpiteiden kustannusarviot sekä ehdotukset aikatauluista. Sen avulla on hyvä lähteä viemään toimenpiteitä taloyhtiön hallituksessa eteenpäin. Talomestari-suunnitelman aikajänne on 1-3 vuotta eli se tukee hyvin lakisääteistä PTS-suunnitelmaa,” avaa Jussi.

”Talomestari-suunnitelma ei vaadi isännöitsijältä eikä taloyhtiöltä merkittävää panostusta eikä se ole kustannuksiltaankaan suuri investointi – etenkään siitä saatuun hyötyyn nähden,” Jussi lupaa. ”Meillä työskentelee Catevassa lähes 200 LVIAS ammattilaista, jotka yhdessä kiinteistöhoitajiemme kanssa pitävät huolta kiinteistöistä koko niiden elinkaaren ajan,” jatkaa Catevan toimitusjohtaja Markku Sevón.

Olemme pilotoineet uutta palvelua kuluvan vuoden aikana ja saaneet positiivisen kiinnostunutta vastakaikua kiinteistöalan ammattilaisilta. Juuri nyt Talomestari on saatavilla vain pääkaupunkiseudulla, mutta sen saatavuusaluetta laajennetaan pian.

Tutustu Talomestariin tästä!

Lisätietoja antavat:
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, jussi.niemela@kotikatu.fi, 010 270 8009
Ilkka Laitinen, myyntijohtaja, ilkka.laitinen@kotikatu.fi, 010 270 8476
Markku Sevón, toimitusjohtaja, markku.sevon@cateva.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot